Devalüasyon Nedir ?

Devalüasyon ekonomik literatürde karşımıza sıkça çıkan kavramlardan biridir. Kelime anlamı olarak değer düşmesi anlamına gelmektedir. Devalüasyon, sabit kur rejimi uygulayan ülkelerde uygulanan ekonomik bir politikadır.

Devalüasyon bir ülkenin resmi para biriminin diğer ülke para birimleri karşında değerinin düşürülmesidir. Bu uygulamayı ülkenin hükümeti ve ya merkez bankası tarafından yapılan bir işlemdir. Ulusal paranın değeri piyasada oluşan arz ve talebe göre hükümetçe yeniden belirlenir ve ulusal para biriminin değeri kontrol altına alınmaya çalışılır. Devalüasyon uygulamanın en önemli gerekçesi ekonomin dış ticaret dengesinin açık veriyor olmasıdır.

Hiçbir ülke para değerinin diğer ülke para birimine oranla düşmesini arzu etmez fakat bazı durumda devalüsyon yapılması ekonomik toparlanmayı sağlamak için kullanılan bir zorunluluk haline gelebilir. Bu yolla ithal mallar pahalılaşırken yerli malı aşşağı çekilmiş olur

Devalüasyon uygulamasının temel amaçlarından biri de ülkenin ticaret açığının dengelenmesini sağlamaktır. Para birimin düşmesiyle ihracatın daha ucuza gelmesi küresel ticaret rekabetinde avantaj sağlayarak ihracat özendirilmeye çalışılır. Bununla beraber, ithalat daha pahalı hale gelir ve dolayısıyla halkın ithal mallara talebi azalır böylece yerli malı kullanımı artar iç piyasa canlanır.

Ülkede yapılan devalüasyon sonucun da döviz talebinin azalması ve cari açığın kapanması amacına hizmet eder. Ancak ülkenin üretim kapasitesi artan iç talebi karşılamaya yetecek kadar üretim yapısı büyük değilse ve büyük ölçüde ithalat dayalı bir ekonomik yapı hakimse devalüasyon hedefine ulaşması çok zor bir durumdur. Doğru yönetilmeyen devalüasyon süreci ülkenin yaşamakta olduğu ekonomik dar boğaza çözüm getirmemekle birlikte daha yıkıcı sonucalar doğurabilir. Bu nedenle iç ve dış koşullar zorlamadıkça devalüsayon sık başvurulan bir yöntem değildir.

Develüasyon yapılaması zorunluluk haline geldiği bir durumla karı karşı kaldıysak eğer ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, ithalat, ihracat, üretim, tüketim dengesi gibi faktörler dikkate alınması sürecin titizlikle yönetilmesi gerekmektedir.